Είμαστε όλοι διαφορετικά ψάρια

Είμαστε όλοι διαφορετικά ψάρια
Οι μικροί μαθητές του Γ’1, στο πλαίσιο περιβαλλοντικού προγράμματος, δημιούργησαν ένα κολάζ με θέμα τον βυθό.


Από αυτή την εργασία προέκυψε μια συζήτηση για την διαφορετικότητα και τον σεβασμό απέναντι στους άλλους ανθρώπους. Γιατί είμαστε διαφορετικά ψάρια αλλά σε αυτό το σχολείο όλοι κολυμπάμε μαζί!

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *