Παρουσίαση του σχολείου μας σε προγράμματα eTwinning

 
Τη σχολική χρονιά 2018-2019, οι μαθητές της Δ΄ και Ε΄ τάξης συμμετείχαν σε τρία ευρωπαϊκά προγράμματα eTwinning με τίτλο : Our City, I’ll send you a Christmas card, Our cultural heritage-Where the past meets the future.  Αυτή είναι η βιντεοπαρουσίαση του σχολείου μας στην εκπαιδευτική πλατφόρμα twinspace: